Hur fungerar markförhållanden?

Med hjälp av data från Sveriges geologiska undersökning (SGU) skildrar vi fastigheters markförhållandena i kartverktyget. Detta omfattar data för jordarter och bergarter.

Vad innebär jordarter?

Jordarterna är det översta marklagret och kan bestå av exempelvis morän, lera eller torv.

Vilken kvalitet har datan?

Kvaliteten för SGU's data variera mellan olika platser i landet. Skildringarna i kartan bör endast ses som indikation. För att få en bättre uppfattning om markens förutsättningar bör du kontakta en geotekniker.

Fick du inte svar på din fråga? Kontakta oss.

Vi svarar så snabbt som möjligt